- - - Fotografie - - - Wim van der Geest

Verhuisd! Nieuw adres!

De website is verplaatst!
Het nieuwe adres is

wimvandergeest-fotografie.nl 

Nieuwe site: wimvandergeest-fotografie.nl  

 

 

 

AVG Verklaring

Wims Tuinposters / Wim van der Geest Fotografie heeft voor de uitvoering van bepaalde taken persoonsgegevens nodig. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / GDPR (General Data Protection Regulation) geeft aan dat de betrokkenen die deze gegevens verstrekken, u dus, geinformeerd moeten dat deze gegevens worden opgeslagen en welke rechten betrokkenen hebben.

Wims Tuinposters / Wim van der Geest Fotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wims Tuinposters / Wim van der Geest Fotografie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Wims Tuinposters / Wim van der Geest Fotografie verstrekt.

Identiteit van de onderneming                                                                    Contactgegevens
Wims Tuinposters / Wim van der Geest Fotografie                               Wim van der Geest
https://www.facebook.com/wimstuinposters/                                     Herman Gorterstraat 2
http://wimvandergeest-fotografie.nl/                                 7552 KW  HENGELO
                                             wimvandergeest@hotmail.com

Doel
Wims Tuinposters / Wim van der Geest Fotografie verwerkt uw gegevens om bestelling uit te kunnen voeren of om een offerte uit te kunnen brengen.

Ontvanger van de gegevens
De gegevens worden gebruikt door Wims Tuinposters / Wim van der Geest Fotografie.
Uitsluitend om te voldoen aan wettelijke verplichtingen kunnen gegevens gedeeld worden.

Opgeslagen gegevens
Naam en Adres gegevens
E-mail adres
Gegevens over het aangevraagde/bestelde product

Bewaartermijn
Wims Tuinposters / Wim van der Geest Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. In geval van een overeenkomst worden de gegevens bewaard zolang als nodig is om eventuele naleveringen uit te kunnen voeren.

Recht op inzage, rectificatie of wissing
U heeft het recht op inzage, rectificatie of wissing van uw gegevens. Een aanvraag tot inzage, rectificatie en/of wissing kan per e-mail of per post. Wims Tuinposters / Wim van der Geest Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken. Bezwaar maken kan per e-mail of per post. Wims Tuinposters / Wim van der Geest Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Recht op intrekking gegevens
Als gegevens met toestemming zijn verkregen, heeft u het recht op intrekking van die toestemming. Recht op intrekking van toestemming kan per e-mail of per post. Wims Tuinposters / Wim van der Geest Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Recht op beklag
Wanneer u klachten heeft over de afhandeling van uw persoonsgegevens door Wims Tuinposters / Wim van der Geest Fotografie heeft u het recht op beklag bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verplichting en mogelijkheid tot niet verstrekken
Het verstrekken van de persoonsgegevens is een contractuele verplichting of voorwaarde voor uitvoering van een contract of opdracht. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken van gegevens kan leiden tot het niet kunnen uitvoeren van de opdracht door het ontbreken van bijvoorbeeld aflevergegevens.